The Twelve Kingdoms Wiki
Advertisement
Summary Quotes Characters Notes


Character Appearances[]

 • Youko Nakajima
  • Aya Hisakawa (J)
  • Dorothy Elias-Fahn (E)
 • Yuka Sugimoto
  • Aya Ishizu (J)
  • Karen Strassman (E)
 • Ikuya Asano
  • Yuji Ueda (J)
  • Joshua Seth (E)
 • Enki
  • Kappei Yamaguchi (J)
  • Dave Wittenberg (E)
 • Shoryu
  • Masaki Aizawa (J)
  • Lex Lang (E)
 • King Kou
  • Takaya Hashi (J)
  • Bob Papenbrook (E)
 • Kourin
  • Yuko Sasaki (J)
  • Wendee Lee (E)
 • Takki
  • Shoko Tsuda (J)
  • Barbara Goodson (E)
 • Gyokuyo
  • Tomoko Kaneda (J)
  • Wendee Lee (E)
 • Aozaru
  • Kousuke Okano (J)
  • Richard Cansino (E)

Creatures[]

Youma[]

 • Kiki

Keiki's Shirei[]

 • Hinman - Jouyuu

Kourin's Shirei[]

 • Kiki - Kyokai

Nyokai[]

 • Isai


« Shadow of the Moon, the Sea of Shadow - Chapter Two Shadow of the Moon, the Sea of Shadow - Chapter Three Shadow of the Moon, the Sea of Shadow - Chapter Four  »
Advertisement