The Twelve Kingdoms Wiki
Advertisement
Summary Quotes Characters Notes


Character Appearances[]

 • Aozaru
  • Kousuke Okano (J)
  • Richard Cansino (E)
 • Youko Nakajima
  • Aya Hisakawa (J)
  • Dorothy Elias-Fahn (E)
 • Ikuya Asano
  • Yuji Ueda (J)
  • Joshua Seth (E)
 • Yuka Sugimoto
  • Aya Ishizu (J)
  • Karen Strassman (E)
 • Enki
  • Kappei Yamaguchi (J)
  • Dave Wittenberg (E)
 • Keiki
  • Takehito Koyasu (J)
  • Kim Strauss (E)

Creatures[]

Youma[]

Keiki's Shirei[]

 • Kogou - Hyokai
 • Hinman - Jouyuu
 • Isoku - Hankyo

Others[]

 • Kochou

Nyokai[]

 • Nyokai - Kaiko


Shadow of the Moon, the Sea of Shadow - Chapter One Shadow of the Moon, the Sea of Shadow - Chapter Two  »
Advertisement