The Twelve Kingdoms Wiki
Advertisement
Summary Quotes Characters Notes


Cast[]

 • Suzu
  • Naomi Wakabayashi (J)
  • Mai Lee (Mela Lee) (E)
 • Shoukei
  • Houko Kuwashima (J)
  • Kate Davis (Kate Higgins) (E)
 • Keiki
  • Takehito Koyasu (J)
  • Kurt Strauss (Kim Strauss) (E)
 • Koshou
  • Rintaro Nishi (J)
  • James Lyon (Jamieson Price) (E)
 • Sekki
  • Kenji Nojima (J)
  • Sean Robberts (Yuri Lowenthal) (E)
 • Kantai
  • Yasunori Matsumoto (J)
  • George C. Cole (Paul St. Peter) (E)
 • Enho
  • Tomomichi Nishimura (J)
  • Michael McConnohie (E)
 • Rangyoku
  • Tomoko Kawakami (J)
  • Mai Lee (Mela Lee) (E)
 • Keikei
  • Chiemi Chiba (J)
  • Julie Ann Taylor (E)
 • Gaishi
  • Kazuya Nakai (J)
  • Dave Mallow (E)
 • Gyokuyou
  • Yorie Terauchi (J)
  • Sonja S. Fox (Melodee Spevack) (E)
 • Seikyou
  • Seiji Saski (J)
  • Ron Allen (E)
 • Gahou
  • Kazuhiro Nakada (J)
  • Dave Mallow (E)
 • Shoukou
  • Tohru Okawa (J)
  • Abe Lasser (E)

Creatures[]

« A Great Distance in the Wind, the Sky at Dawn - Chapter Nine A Great Distance in the Wind, the Sky at Dawn - Chapter Ten A Great Distance in the Wind, the Sky at Dawn - Chapter Eleven  »
Advertisement